Achizitie servicii concepere si intretinere website – PAX

S.C. TECHNICAL TRAINING S.R.L., în calitate de beneficiar al proiectului „Programe integrate pentru accesul imbunatatit pe piata munci – PAX” , Contract: POSDRU/125/5.1/S/126559, cu adresa în București, str. Profesor Ion Bogdan nr. 4-6, etaj 2, sector 1, tel:021/252.24.95  fax:021/252.24.97, înmatriculată la Registrul Comerțului sub număr J40/19151/2008, Cod fiscal 23907514, email: pax.achizitii@gmail.com , vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție: servicii de concepere si intretinere website, COD CPV 72413000-8, 72267000-4, achiziție directă.

 

Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de concepere si intretinere website pentru proiectul mai sus enuntat, conform documentației atașată 

Finanțarea contractului de achiziție se realizează în cadrul contractului „Programe integrate pentru accesul imbunatatit pe piata munci – PAX” , Contract: POSDRU/125/5.1/S/126559, finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va realiza pe baza criteriului prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a acestui contract este de 9.677,42 lei (fără TVA).

Modul de prezentare a ofertelor: oferta se va prezenta într-un plic sigilat pe care va fi notat: “Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de prestari servicii concepere si intretinere website pentru proiectul Programe integrate pentru accesul imbunatatit pe piata munci – PAX, Contract: POSDRU/125/5.1/S/126559 ” , “A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 16.03.2015, ora 12.00”, COD CPV 72413000-8, 72267000-4, numele si datele de identificare ale ofertantului, numele si datele de identificare ale beneficiarului.

Plicul va cuprinde oferta tehnico-financiară și documentele de calificare.

Ofertele se pot trimite sau depune până la data de 16.03.2015, ora 1200, la sediul S.C. Technical Training S.R.L., str. Prof Ion Bogdan nr 4-6, sector 1, București, tel:021/252.24.95  fax:021/252.24.97.

Relații suplimentare sau clarificări se pot obține la tel:021/252.24.95.

Persoana de contact: Grigore Vasilica – Asistent Manager.

 

Documentatia de atribuire

Comments are closed