Achizitie materiale consumabile necesare managementului proiectului – DIMITRA

 

S.C. TECHNICAL TRAINING S.R.L., în calitate de beneficiar al proiectului “Drumuri imbunatatite spre munca prin training profesional al resurselor umane active- DIMITRA”, Contract: POSDRU/135/5.2/S/129297, cu adresa în București, str. Profesor Ion Bogdan nr. 4-6, sector 1, tel:021/252.24.95  fax:021/252.24.97, înmatriculată la Registrul Comerțului sub număr J40/19151/2008, Cod fiscal 23907514, email: dimitra.achizitii@gmail.com , vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de: furnizare materiale consumabile necesare mnagementului proiectului, COD CPV 30192700-8, achiziție directă.

Obiectul contractului constă în furnizarea de materiale consumabile necesare managementului proiectului, conform documentației atașată.

Finanțarea contractului de achiziție se realizează în cadrul contractului “Drumuri imbunatatite spre munca prin training profesional al resurselor umane active- DIMITRA”, Contract: POSDRU/135/5.2/S/129297, finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va realiza pe baza criteriului: prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a acestui contract este de 34.677,42lei (fără TVA).

Modul de prezentare a ofertelor: oferta se va prezenta într-un plic sigilat pe care va fi notat: Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție: furnizare materiale consumabile necesare managementului proiectului , COD CPV 30192700-8, din cadrul proiectului “Drumuri imbunatatite spre munca prin training profesional al resurselor umane active- DIMITRA”, Contract: POSDRU/135/5.2/S/129297, numele și adresa beneficiarului, numele ofertantului si mesajul : A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 18.03.2015, ora 12.00 .

Plicul va cuprinde oferta tehnico-financiară și documentele de calificare.

Ofertele se pot trimite sau depune până la data de 18.03.2015, ora 1200, la sediul S.C. Technical Training S.R.L., str. Prof Ion Bogdan nr 4-6, sector 1, București, tel:021/252.24.95  fax:021/252.24.97.

Relații suplimentare sau clarificări se pot obține la tel:021/252.24.95 , persoana de contact: Stefan Diana Florentina – Asistent Manager.

Comments are closed