Achizitie imprimanta multifunctionala – CERES

S.C. TECHNICAL TRAINING S.R.L., în calitate de beneficiar al proiectului „Calificarea și recalificarea resurselor umane în mediul rural – CERES”, Contract: POSDRU/135/5.2/S/129357, cu adresa în București, str. Profesor Ion Bogdan nr. 4-6, etaj 2, sector 1, tel:021/252.24.95  fax:021/252.24.97, înmatriculată la Registrul Comerțului sub număr J40/19151/2008, Cod fiscal 23907514, email: ceres.achizitii@gmail.com , vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție: furnizare imprimanta multifunctionala , COD CPV 30120000-6, achiziție directă.

Obiectul contractului constă în furnizarea unei imprimante multifunctionale, conform documentației atașată.

Finanțarea contractului de achiziție se realizează în cadrul contractului „Calificarea și recalificarea resurselor umane în mediul rural – CERES”, Contract: POSDRU/135/5.2/S/129357, finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va realiza pe baza criteriului prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a acestui contract este de 9.677,42 lei (fără TVA).

Modul de prezentare a ofertelor: oferta se va prezenta într-un plic sigilat pe care va fi notat: Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție: furnizare imprimanta multifunctionala , COD CPV 30120000-6,  din cadrul proiectului „Calificarea și recalificarea resurselor umane în mediul rural – CERES”, Contract: POSDRU/135/5.2/S/129357, numele și adresa beneficiarului, numele ofertantului si mesajul : A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 06.04.2015, ora 13.00 .

Plicul va cuprinde oferta tehnico-financiară și documentele de calificare.

Ofertele se pot trimite sau depune până la data de 06.04.2015, ora 1300, la sediul S.C. Technical Training S.R.L., str. Prof Ion Bogdan nr 4-6, etaj 2, sector 1, București, tel:021/252.24.95  fax:021/252.24.97.

Relații suplimentare sau clarificări se pot obține la tel:021/252.24.95 , persoana de contact: Adriana Popa– Asistent Manager

Comments are closed