Achizitie servicii concepere si intretinere website – CERES

S.C. TECHNICAL TRAINING S.R.L., în calitate de beneficiar al proiectului Calificarea și recalificarea resurselor umane în mediul rural – CERES”, POSDRU/135/5.2/S/129357, cu adresa în București, str. Profesor Ion Bogdan nr. 4-6, sector 1, tel:021/252.24.95  fax:021/252.24.97, înmatriculată la Registrul Comerțului sub număr J40/19151/2008, Cod fiscal 23907514, email: ceres.achizitii@gmail.com , vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție: SERVICII  DE CONCEPERE, INTRETINERE, GAZDUIRE WEBSITE PROIECT SI ACHIZITIE DOMENIU .RO, COD CPV 72413000-8, 72267000-4, 72415000-2, 72417000-6, achiziție directă.

 

Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de concepere si intretinere website, gazduire website proiect si achizitie domeniu .ro  pentru proiectul mai sus enuntat, conform documentației atașată.

Finanțarea contractului de achiziție se realizează în cadrul contractului „Calificarea și recalificarea resurselor umane în mediul rural – CERES”, Contract: POSDRU/135/5.2/S/129357, finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va realiza pe baza criteriului prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a acestui contract este de 9.677,42 lei (fără TVA).

Modul de prezentare a ofertelor: oferta se va prezenta într-un plic sigilat pe care va fi notat: “Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de prestari servicii de concepere si intretinere website, gazduire website proiect si achizitie domeniu .ro  pentru proiectul Calificarea și recalificarea resurselor umane în mediul rural – CERES”, Contract: POSDRU/135/5.2/S/129357” , “A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 06.04.2015, ora 10.00”, COD CPV 72413000-8, 72267000-4, 72415000-2, 72417000-6, numele si datele de identificare ale ofertantului, numele si datele de identificare ale beneficiarului.

Plicul va cuprinde oferta tehnico-financiară și documentele de calificare.

Ofertele se pot trimite sau depune până la data de 06.04.2015, ora 1000, la sediul S.C. Technical Training S.R.L., str. Prof Ion Bogdan nr 4-6, sector 1, București, tel:021/252.24.95  fax:021/252.24.97.

Relații suplimentare sau clarificări se pot obține la tel:021/252.24.95.

Persoana de contact: Adriana Popa – Asistent Manager.

Comments are closed