Achizitie de rechizite cursanti – PAX

S.C. TECHNICAL TRAINING S.R.L., în calitate de beneficiar al proiectului „Programe integrate pentru accesul imbunatatit pe piata munci – PAX” POSDRU/125/5.1/S/126559, cu adresa în București, str. Profesor Ion Bogdan nr. 4-6, etaj 2, sector 1, tel:021/252.24.95 fax:021/252.24.97, înmatriculată la Registrul Comerțului sub număr J40/19151/2008, Cod fiscal 23907514, email: pax.achizitii@gmail.com , vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție de materiale consumabile necesare efectuarii orelor de pregatire practica a cursantilor – Cod CPV 30192700-8 , achiziție directă.

Obiectul contractului constă în furnizarea de materiale consumabile necesare efectuarii orelor de pregatire practica a cursantilor, conform documentației atașată.

Finanțarea contractului de achiziție se realizează în cadrul contractului POSDRU/125/5.1/S/126559 pentru proiectul „Programe integrate pentru accesul imbunatatit pe piata munci – PAX”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va realiza pe baza criteriului prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a acestui contract este de 9,183.3 lei (fără TVA).

Modul de prezentare a ofertelor: oferta se va prezenta într-un plic sigilat pe care va fi notat: Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție de materiale consumabile necesare efectuarii orelor de pregatire practica a cursantilor Cod CPV: 30192700-8 ,din cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/126559 „Programe integrate pentru accesul imbunatatit pe piata munci – PAX”, numele și adresa beneficiarului, numele ofertantului si mesajul : A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 30.03.2015, ora 10.00.

Plicul va cuprinde oferta tehnico-financiară și documentele de calificare.

Ofertele se pot trimite sau depune până la data de 30.03.2015, ora 1000, la sediul S.C. Technical Training S.R.L., str. Prof Ion Bogdan nr 4-6, etaj 2, sector 1, București, tel:021/252.24.95 fax:021/252.24.97.

Relații suplimentare sau clarificări se pot obține la tel:021/252.24.95 , persoana de contact:

Grigore Vasilica – Asistent Manager.

Comments are closed