Achizitie servicii de promovare si informare – DIMITRA

S.C. TECHNICAL TRAINING S.R.L., în calitate de beneficiar al proiectului “Drumuri imbunatatite spre munca prin training profesional al resurselor umane active- DIMITRA”, POSDRU/135/5.2/S/129297, cu adresa în București, str. Profesor Ion Bogdan nr. 4-6, sector 1, tel:021/252.24.95 fax:021/252.24.97, înmatriculată la Registrul Comerțului sub număr J40/19151/2008, Cod fiscal 23907514, email: dimitra.achizitii@gmail.com , vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție: servicii de promovare si informare, COD CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de siteuri www, COD CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate, COD CPV: 79342200-5 Servicii de promovare – achiziție directă.

 

Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de promovare si informare pentru proiectul mai sus enuntat, conform documentației atașată.

La rezultatele anticipate ale proiectului în cadrul campaniei de informare cu privire la oportunitatea participarii la cursurile de calificare este necesară realizarea unui site web şi actualizarea acestuia în scopul informarii asupra desfasurarii proiectului. Pagina de web a proiectului va fi în permanenţă actualizată ea reprezentând o reală interfaţă în comunicarea între parteneri şi cursanţi-beneficiar, toate produsele şi rezultatele proiectului, activităţile, noutăţile fiind afişate pe această pagină. De asemenea, se are in vedere realizarea unei campanii media online constând în creația, producția și distribuția de bannere online, publicarea a 2 advertoriale de presă și realizarea, dezvoltarea și mentenanța unei pagini de prezentare Facebook.

Finanțarea contractului de achiziție se realizează în cadrul contractului “Drumuri imbunatatite spre munca prin training profesional al resurselor umane active- DIMITRA”, POSDRU/135/5.2/S/129297, finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va realiza pe baza criteriului prețul cel mai scăzut.

Valoarea estimată a acestui contract este de 61.693,54 lei (fără TVA).

Modul de prezentare a ofertelor: oferta se va prezenta într-un plic sigilat pe care va fi notat: “Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de prestari servicii promovare si informare pentru proiectul “Drumuri imbunatatite spre munca prin training profesional al resurselor umane active- DIMITRA”, Contract: POSDRU/135/5.2/S/129297” , “A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 02.06.2015, ora 12.00”, COD CPV 72413000-8, 79341000-6, 79342200-5, numele si datele de identificare ale ofertantului, numele si datele de identificare ale beneficiarului.

Plicul va cuprinde oferta tehnico-financiară și documentele de calificare.

Ofertele se pot trimite sau depune până la data de 02.06.2015, ora 1200, la sediul S.C. Technical Training S.R.L., str. Prof Ion Bogdan nr 4-6, sector 1, București, tel:021/252.24.95 fax:021/252.24.97.

Relații suplimentare sau clarificări se pot obține la tel:021/252.24.95.

Persoana de contact: Stefan Diana Florentina – Asistent Manager.

 

Comments are closed