Asistenta pentru Calificare, Competente, Educatie si Speranta

banner-1

Proiectul ACCES-Asistenţă pentru Calificare, Competenţe, Educaţie şi Sperantă pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile (POSDRU/165/6.2/S/139730), implementat de S.C. Technical Training S.R.L., in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt si Techniki Ekpedeftiki S.A., are ca obiectiv general facilitarea integrarii socio-profesionale a unui număr de 720 de persoane vulnerabile.

Obiectivele specifice ce urmeaza a fi atinse urmare a implementarii proiectului, sunt:

 1. dezvoltarea capacitatii de administrare a carierei profesionale de catre 720 de persoane.
 2. dobandirea unor competenţe şi calificări relevante pentru piaţa muncii de catre pentru 720 de persoane cu nivel educational redus şi mediu (ISCED 1,2 şi 3).
 3. manifestarea unui comportament activ de căutare a unui loc de muncă de către 720 de persoane.
 4. promovarea antreprenoriatului responsabil social in integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii.

Grupul tinta al proiectului are urmatoarea structura:

 • 160 persoane apartinand altor grupuri vulnerabile;
 • 140 persoane provenind din familii cu peste 2 copii;
 • 20 persoane provenind din familii monoparentale;
 • 220 femei;
 • 20 manageri;
 • 36 persoane cu dizabilitati;
 • 108 persoane de etnie roma;
 • 20 persoane, personal al administraţiei publice locale;
 • 20 persoane, personal al Centrelor de Incluziune Socială;
 • 10 persoane, personal al organizaţiilor societăţii civile;
 • 36 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului;
 • 10 voluntari;
 • 100 persoane, personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile.

Activităţile proiectului sunt orientate preponderent spre persoane vulnerabile cu nivel educaţional redus şi mediu, dezavantajul educaţional fiind accentuat de stereotipurile sociale. Acestora dezavantaje li se adaugă uneori blocajele determinate de rezidenţa în mediul rural sau oraşe mici, cu oportunităţi de formare şi ocupare reduse, de vârstă, perioada de şomaj sau de inactivitate. Prin implicarea acestora în activităţi de orientare/consiliere, formare profesională şi mediere implementarea proiectului contribuie la facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la locuri de muncă mai bune şi la promovarea acestora pe piaţa muncii. 720 de persoane apartinand vulnerabile participa la programe de formare profesională pentru dobândirea unor calificări solicitate pe piaţa muncii, formarea deprinderilor de planificare a carierei, de elaborare a documentelor de marketing personal şi de aplicare pentru obţinerea unui loc de muncă.

Participarea unui număr de 180 de specialisti apartinand organizatiilor relevante pentru integrarea socio-profesionala a persoanelor vulnerabile la sesiuni de formare pentru dezvoltarea competentelor necesare din perspectiva principiilor egalitatii de sanse, abordarii sociale si dezvoltarii durabile contribuie la conştientizarea problematicii grupurilor vulnerabile iar participarea la dezbateri pe teme specifice antreprenoriatului responsabil social şi a suportului social, economic, moral şi politic necesar pentru integrarea sociala si profesionala a acestor persoane contribuie la consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii. Dezvoltarea capacităţii de administrare a carierei profesionale, manifestarea unui comportament activ pe piaţa muncii şi dobândirea unor calificări relevante pentru piaţa muncii de către 720 de persoane vulnerabile conduc la creşterea şanselor de integrare durabilă pe piaţa muncii şi contribuie la asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă.

Pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a adaptării activităţilor atât la specificul grupului ţintă cât şi la specificul local şi a abordării integrate a nevoilor membrilor săi.

Comments are closed