Promovarea incluziunii sociale si economice a femeilor – PROFEM

PROFEM – acces site

SC Technical Training SRL, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Primaria Comunei Dochia, Judetul Neamt (partener național) și TECHNIKI EKPEDEFTIKI Kentro Epagelmatikis Katartisis S.A. (partener transnațional) implementează proiectul strategic „Promovarea incluziunii sociale si economice a femeilor – PROFEM”, (POSDRU/144/6.3/S/129800) cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului

Un motiv major al ratei scăzute de ocupare în cazul femeilor îl reprezintă şi provocarea privind reconcilierea activităţii profesionale, familiale şi private. Proiectul vine în întâmpinarea acestor probleme prin activităţile de informare şi conştientizare, formare profesională continuă pentru identificarea unui loc de muncă şi prin promovarea rolului şi importanţa femeii în familie, companie şi societate, echilibrarea raportului între sexe şi interiorizarea principiilor egalitatii de şanse.

Activităţile principale ale proiectului:

Activităţile proiectului sunt orientate preponderent spre femei cu nivel educaţional redus şi mediu, dezavantajul educaţional fiind accentuat atât de stereotipurile sociale cât şi de stresul produs de dorinţa de a se ocupa cât mai bine de copii, de relaţia de cuplu, de viaţa personala şi de viaţa profesională.

–  Campanii de informare şi constientizare a grupului tinta despre oportunitatile de dezvoltare a resurselor umane oferite prin finantarea proiectului in sensul participarii femeilor neocupate la programe de calificare gratuite;

–  Servicii de formare profesională continuă pentru 720 de femei neocupate din mediul urban şi rural pentru dobândirea unor calificări solicitate pe piaţa muncii;

–  Servicii de  formare pentru 180 de experţi şi operatori mass-media pe teme specifice reflectării în mass media a statutului femeii contemporane din perspectiva principiilor egalitatii de sanse, abordarii sociale si dezvoltarii durabile

–  Schimb de bune practici si vizite de studiu în statul membru de origine al partenerului transnaţional.

 

Grupul țintă își aredomiciliul sau reşedinţa în:

–  Regiunea București-Ilfov

–  Regiunea Centru: Alba, Mureş, Sibiu, Braşov, Harghita, Covasna

–  Regiunea Nord-Est: Neamţ, Suceava, Iaşi, Bacău, Vaslui, Botoşani

 

Structura grupului țintă:

–  720 de femei neocupate cu reședința în mediul urban și/sau rurala

–  80 experți mass-media

–  60 manageri ai autorităților publice locale și centrale

–  100 operatori mass-media

–  60 personal al autorităților publice centrale și locale

–  60 personal al organizațiilor societății civile

Comments are closed