Caravana ocuparii in satele din regiunea Centru, Nord Est si Sud Est

– site oficial al proiectului –

Obiectivul general al proiectului

   Creșterea oportunităților de ocupare în zonele rurale a persoanelor din mediul rural (șomeri tineri, șomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane ocupate în agricultura de subzistență), cu accent pe femei, în următoarele 18 de luni, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă, noi forme de ocupare, îmbunătățirea competențelor și promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale în vederea asigurării de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piața a muncii modernă, flexibilă și inclusivă.

 

Obiective specifice:

1Creșterea gradului de conștientizare, promovarea unei atitudini pozitive față de formarea profesională continuă a persoanelor din mediul rural, cu accent pe femei, prin campania de promovare inovatoare ”Caravana ocupării în satele din regiunea Centru, Sud Est si Nord Est”, în vederea asigurării participării acestora la activități de formare profesională, pentru îmbunătățirea adaptabilității la nevoile și evoluția pieței locale și regionale a muncii;

2Îmbunătățirea adaptabilității persoanelor din mediul rural, cu accent pe femei, la condițiile de schimbare a economiei si pieței muncii prin servicii de informare și consiliere în carieră;

3Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a persoanelor din mediul rural, cu accent pe femei, prin furnizarea modulelor adiționale de antreprenoriat, limba engleză, dezvoltare personală și TIC pentru promovarea afacerilor în mediul rural;

4Schimbarea statutului pe piața muncii pentru 190 persoane din mediul rural, cu accent pe femei, prin dezvoltarea a 15 noi afaceri și angajarea a 175 de persoane în vederea creșterii gradului de ocupabilitate în mediul rural;

5Furnizarea de servicii de instruire pentru un număr de 875 de beneficiari, consiliere pentru un număr de 1.000 de beneficiari și sprijin acordat în vederea deschiderii de noi afaceri;

6Asigurarea unui management performant al proiectului, în beneficiul grupului țintă. Prin atingerea acestor obiective, proiectul va duce la dezvoltarea mai eficientă a capitalului uman, la îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților persoanelor din mediul rural, la mediul economic în schimbare și la provocările globalizării, contribuind astfel la realizarea obiectivului POS DRU și al axei prioritare 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” prin promovarea unor măsuri active de ocupare precum consultanța, asistența personalizată, sprijinul și furnizarea de programe de formare în domenii non agricole, antreprenoriat, limba engleză, IT și dezvoltare personală.

Indicatorii proiectului

Indicatori de realizare imediata Valoare prognozata Valoare realizata panala ultimul RTF aprobat
Numarul participantilor din zonelerurale la programele integrate 875 674
Numarul de participanti lainstruire – sustenabilitate zone rurarle 875 0
Numarul de participanti FSEdin medil rural 1000 674
Numarul de participanti FSE- femei 500 345
Numarul de persoane care beneficiazade consiliere/orientare- sustenabilitate zonele rurale 1000 674
Numarul participantilor din zonele rurale 1000  674
Numarul participantilor din zonele ruraledin care persoane ocupate inagricultura de subzistenta 255  153
 Numarul participantilor la campaniide informare si constientizare 1000 674

Comments are closed