Companie

copy-logo-1 mare 2

Centrul S.C. Technical Training S.R.L a fost înfiinţat în Bucureşti – România în anul 2008, cu scopul de a deveni activ în domeniul dezvoltării resurselor umaneTechnical Training S.R.L este autorizat de către Consiliul National pentru Formare Profesională a Adulţilor, pentru a oferi cursuri de formare pentru specializare sau re-specializare în domeniileAntreprenoriatuluiTehnologiei Informaţiei şi ComunicăriiAgro-business şi Agricultură, cu accent pe protecţia mediului înconjurator.

Componentele ce susţin avantajul competitiv al centrului Technical Training sunt:

  1. Structura organizatorică, bazată pe resurse umane.
  2. Infrastructura IT de ultima generaţie este folosită pentru sălile de instruire complet echipate precum şi pentru laboratoare de IT.
  3. Responsabilitatea socială corporativă.
  4. Experienţa de succes în implementarea proiectelor naţionale şi europene de formare, co-finanţate din Fondul Sovial European.
  5. Reţele de dezvoltare eficiente în domeniul formării şi ocupării forţei de muncă.

Acreditările de instruire profesională sunt în conformitate cu OG 129/2000, pentru: agricultor pentru culturi de câmp ecologice, consultant afaceri în agricultură, dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, dezvoltarea competenţelor în informatică, comunicare in limba greacă. Contribuţia în proiectele de instruire profesională se încadrează în cadrul general al politicii europene şi naţionale pentru îmbunătăţirea perspectivelor ce vizează:

  1. Motivarea angajatului, dezvoltarea abilităţilor de conducere, instruirea angajaţilor în domeniul TIC precum şi managementul performanţei.
  2. Inserţia profesională a şomerilor şi a grupurilor de excluziune socială (în colaborare cu Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă – ANOFM şi cu Agenţiile Judeţene de recrutare a forţei de muncă – AJOFM) pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de comunicare în limba engleză, a competenţelor profesionale şi a capacităţilor acestora, în încercarea de a le oferii şanse de angajare egale cu ale populaţei locale şi pentru a le facilita egalitatea de şanse pe piaţa europeană a muncii.

Instructori şi formatori

Personalul de conducere al centrului de instruire este format din persoane abilitate, posesoare ale unor diplome de masterat şi doctorat în domeniul tehnologiei informaţiei şi administrării afacerilor. Peste 30 de experţi în implementarea proiectelor specifice Fondului Social European colaborează pentru susţinerea programelor de instruire, ce vizeaza finanţarea proiectelor de formare a resurselor umane.

Comments are closed